YA uvod

Naše dlouhobé aktivity pod hlavičkou Hra o klima začaly původně jako čtyřletý projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” (2019-2023). Jednalo se o iniciativu společenství deseti partnerů z osmi zemí střední a východní Evropy, která měla za cíl aktivizovat mladé lidi po celém světě a umožnit jim reagovat na zásadní hrozby, které změna klimatu představuje pro budoucnost lidstva. Tento projekt bylo možné uskutečnit díky spolufinancování z programu Rozvojového vzdělávání a zvyšování informovanosti (DEAR). V současnosti na něj navazujeme v České republice dalšími novými projekty. Více o čtyřletém projektu, který to vše odstartoval...

Společenství věří v sílu mladých lidí prosadit nezbytné změny, které před nás změna klimatu staví.

Projekt se snaží probudit energii v naší části Evropy i po celém světě pomocí tzv. gamifikace, metody, řešení problémů hledá pomocí hry. Tímto přístupem se snaží postihnout tři základní oblasti: zachování biodiverzity, adaptaci a zmírnění dopadů a klimatickou spravedlnost.

Z toho důvodu jsme začali vyvíjet různé aktivity. Počínaje geocachingem a deskovými hrami, až po výstavy v muzeích a divadelní hry, chceme zvýšit povědomí o problémech i možných řešení klimatických problémů, a také přimět lidi k tomu, aby vyžadovali a sami se účastnili změn, které nezbytně potřebujeme.

Hra o klima je hra o přežití. Prohra nepřipadá v úvahu.