Tábory v přírodě nám dávají jedinečnou příležitost vrátit se zpět ke kořenům a dozvědět se o nich něco víc. Vše, co nám náš ekosystém poskytuje, jeho propojení s lidi a rozhodnutí spojená s životním stylem, je součástí našeho přirozeného vztahu k životnímu prostředí.

Z toho důvodu organizuje projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” 52 táborů pro děti a mládež ze sedmi partnerských zemí. Tábory se konjí v létě, a jsou zaměřeny na otázku klimatické změny a její vazbu na ekosystémy.

Zkušení vedoucí či lektoři připravují pro účastníky interaktivní programy a dobrovolnické aktivity zaměřené na téma projektu. Táborů se účastní mladí ambasadoři z různých zemí. Tábory také slouží i jako mezinárodní kulturní a jazykové výměnné pobyty. Každý z partnerů projektu má na starosti tuto aktivitu ve své zemi.

Tento web vznikl a je spravován díky finanční podpoře Evropské unie. Za jeho obsah je zodpovědný výhradně Na mysli, z. ú. a nemusí nutně reflektovat stanoviska Evropské unie.