Tábory v přírodě nám dávají jedinečnou příležitost vrátit se zpět ke kořenům a dozvědět se o nich něco víc. Vše, co nám náš ekosystém poskytuje, jeho propojení s lidmi a rozhodnutí spojená s životním stylem, je součástí našeho přirozeného vztahu k životnímu prostředí.

Z toho důvodu letos od 17. do 24.8 organizujeme již druhý ročník mezinárodních dobrovolnických táborů na Šumavě. Týdenní pobyt na Horské Kvildě je zaměřen na revitalizaci lokálních mokřadů,  poznávání přírodních podmínek NP Šumava, a na dopady klimatické změny a její vazby na ekosystémy. Program sestává z manuální práce v mokřadech, exkurzí po NP Šumava, přednášek expertů a expertek na místní flóru a faunu a dalších interaktivních programů. Tábor je zacílen především na mladé lidi z různých evropských zemí a tak mimo jiné slouží jako mezinárodní kulturní a jazykový výměnný pobyt. Registrovat se můžete zde.

V srpnu 2022 jsme uspořádali*y v rámci projektu Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu ve spolupráci s Hnutím DUHA mezinárodní dobrovolnický tábor v oblasti Stožce v šumavském národním parku, kde se skupina více než 60 dobrovolníků*ic zapojila do projektu Life for Mires. V průběhu týdenního pobytu nejen přispěli*y vlastní prací k znovuobnovení šumavských mokřadů, ale poznali*y i krásu a zranitelnost parku, v rámci přednášek a exkurzí pochopili*s problematiku ochrany biodiverzity a její souvislost s klimatickou změnou. A to stejné nás čeká i letos!

Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. The 2022 project was co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.