Tábory v přírodě nám dávají jedinečnou příležitost vrátit se zpět ke kořenům a dozvědět se o nich něco víc. Vše, co nám náš ekosystém poskytuje, jeho propojení s lidmi a rozhodnutí spojená s životním stylem, je součástí našeho přirozeného vztahu k životnímu prostředí.

Z toho důvodu organizuje projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” 52 táborů pro děti a mládež ze sedmi partnerských zemí. Tábory se konají v létě, a jsou zaměřeny na otázku klimatické změny a její vazbu na ekosystémy.

Zkušení vedoucí či lektoři připravují pro účastníky interaktivní programy a dobrovolnické aktivity zaměřené na téma projektu. Táborů se účastní mladí ambasadoři z různých zemí. Tábory také slouží i jako mezinárodní kulturní a jazykové výměnné pobyty. Každý z partnerů projektu má na starosti tuto aktivitu ve své zemi.

V rámci České republiky spolupracujeme s Hnutím DUHA a podporujeme jejich Týdny pro krajinu. V srpnu 2022 pak chystáme velký mezinárodní dobrovolnický tábor v oblasti Českých Žlebů v šumavském národním parku, kde se skupina 60 dobrovolníků zapojí do projektu Life for Mires. V průběhu týdenního pobytu nejen přispějí vlastní prací k znovuobnovení šumavských mokřadů, ale poznají i krásu a zranitelnost parku, v rámci přednášek a exkurzí pochopí problematiku ochrany biodiverzity a její souvislost s klimatickou změnou.

The project is co-financed by the Governments of Czechia,Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Tento web vznikl a je spravován díky finanční podpoře Evropské unie. Za jeho obsah je zodpovědná výhradně organizace Na mysli, z. ú. a nemusí nutně reflektovat stanoviska Evropské unie.