Desková hra ve vývoji…

V deskových hrách jde často o mnohem víc, než jen o zábavu a soutěžení. Deskové hry nás mohou naučit důslednosti, pohotovosti a strategii. Mohou nám pomoci učit se a promyšleně postupovat k hlavnímu cíli všech her: vyhrát.

Dokážou nás naučit mnoho i o nás samých, o našich slabých a silných stránkách. I proto je jedním z cílů projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” vytvořit deskovou hru s tématem klimatické změny a jejího vlivu na Evropu a globální jih. Hru, která osloví děti i dospělé (12+) a bude přeložena do jazyků všech partnerských států projektu.

Tento web vznikl a je spravován díky finanční podpoře Evropské unie. Za jeho obsah je zodpovědný výhradně Na mysli, z. ú. a nemusí nutně reflektovat stanoviska Evropské unie.