V rámci mezinárodního projektu Hra o klima vzniklo několik edukačních materiálů v oblasti environmentálního vzdělávání a klimatické změny. Liší se však svou formou a zaměřením. Jejich společným cílem je poskytnout hravou a nenásilnou formou informace o tomto komplexním fenoménu dětem, mládeži i široké veřejnosti, a to jak při školních, tak i mimoškolních aktivitách. Na naší platformě Edukace najdete také  materiály a platformy od dalších organizací a partnerů, které mohou pomoci nejen pedagogickým pracovníkům a pracovnicím ale i laikům otevřít téma klimatické změny, dále ho rozvíjet a vzdělávat se v této oblasti.

Tento web vznikl a je spravován díky finanční podpoře Evropské unie. Za jeho obsah je zodpovědná výhradně organizace Na mysli, z. ú. a nemusí nutně reflektovat stanoviska Evropské unie.