Součástí projektu „Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu“ je také zapojení vybraných mladých ambasadorek a ambasadorů, kteří se aktivním způsobem zapojují do šíření povědomí o klimatických problémech. Do projektu tak pomáhají vnášet různé perspektivy a vize řešení klimatické krize. Díky působení napříč regiony České republiky, tak napomáhají k celospolečenské shodě na tom, že je třeba jednat hned teď.

Ambasadorky a ambasadoři mají v projektu prostor pro seberealizaci a získání nových zkušeností. Jejich posláním je inspirovat ostatní, protože právě na mladých lidech stojí a padá současné klimatické hnutí. Vedle individuální odpovědnosti je nutné pokračovat v prosazování systémových změn, které mají největší potenciál zastavit globální oteplování a zvrátit nepříznivý trend klimatické změny.

Hra o klima je mezinárodní projekt deseti partnerů z osmi zemí střední a východní Evropy, zaměřený na klimatickou osvětu. Českým partnerem projektu je nezisková organizace Na mysli, z.ú.