O nás

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty.

Obnovujeme vztah mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporujeme a motivujeme jednotlivce na cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušujeme.

Naší vizí je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi naší komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost.

Také působíme jako tzv. Country coordinator Evropského klimatického paktu pro Českou republiku, spolupracujeme s Ambasadorstvem Klimatického paktu a širší komunitou Klimatického paktu s cílem podpořit a posílit klimatická opatření v praxi.

Náš tým
Co nabízíme
Věnujeme se převážně osvětové práci v oblasti klimatických změn, potravinové bezpečnosti, udržitelného zemědělství a cílů udržitelného rozvoje OSN. Organizujeme promítání dokumentárních filmů, debaty s odborníky a tématické workshopy. Na míru připravujeme interaktivní školení a programy pro základní, střední i vysoké školy, zaměstnance*kyně či veřejnost, kde si účastníci*e zábavnou formou přisvojují environmentální témata. Nabízíme konzultace udržitelného životního stylu pro jednotlivce i organizace. Jsme přátelský, vstřícný a pozitivní kolektiv, který se těší na spolupráci s vámi.

Tento web vznikl a je spravován díky finanční podpoře Evropské unie. Za jeho obsah je zodpovědná výhradně organizace Na mysli, z. ú. a nemusí nutně reflektovat stanoviska Evropské unie.