O nás
Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporujeme a motivujeme jednotlivce na cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušujeme. Naší vizí je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi naší komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost.
Náš tým
Co nabízíme
Věnujeme se převážně osvětové práci v oblasti klimatických změn, potravinové bezpečnosti, udržitelného zemědělství a cílů udržitelného rozvoje OSN. Organizujeme promítání dokumentárních filmů, debaty s odborníky a tématické workshopy. Na míru připravujeme interaktivní školení a programy pro základní, střední i vysoké školy, zaměstnance*kyně či veřejnost, kde si účastníci*e zábavnou formou přisvojují environmentální témata. Nabízíme konzultace udržitelného životního stylu pro jednotlivce i organizace. Jsme přátelský, vstřícný a pozitivní kolektiv, který se těší na spolupráci s vámi.
Naše projekty
  • 2019-2023 “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu”, financováno z programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising - DEAR)
  • 2022-2024 klimatické vzdělávání ve vyloučených lokalitách, financováno European Climate Foundation (ECF)
  • 2023-2025 zastupování Evropského klimatického paktu v rámci ČR
  • 2023-2025 Hra o klima, financováno Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Projekt je zaměřen na klimatické vzdělávání ve školách a na osvětu veřejnosti. Cílem projektu je zvýšit povědomí o klimatické změně, jejích příčinách, dopadech a možných řešení prostřednictvím inovativních a hravých forem vzdělávání. Projekt poskytuje studentům, učitelům a široké veřejnosti znalosti a hlubší porozumění klimatické změně, podporuje kritické myšlení, a nabízí aktivní možnosti zapojení se do jejího řešení. Projekt také podporuje kompetence učitelů v oblasti klimatického vzdělávání prostřednictvím metodik, školení a dalšího vzdělávání v této problematice. Cílem je rozvíjet dlouhodobé spolupráce se školami a začlenit klimatické vzdělávání do jejich standardní výuky.
  • 2024 Wilderness Camp Šumava, projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti
Evropský klimatický pakt
Od roku 2023 do roku 2025 Na mysli působí jako tzv. Country coordinator Evropského klimatického paktu pro Českou republiku. Připojujeme se k této zásadní iniciativě, kterou zahájila Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je inspirovat občanky a občany k prosazování a participování na nezbytných změnách, které před nás změna klimatu staví. Spolupracujeme jak s ambasadorstvem Klimatického paktu, tak širší komunitou Paktu s cílem podpořit a posílit klimatická opatření v praxi. S českými ambasadorkami a ambasadory Paktu se můžete seznámit zde.

Tento web vznikl a je spravován díky finanční podpoře Evropské unie. Za jeho obsah je zodpovědná výhradně organizace Na mysli, z. ú. a nemusí nutně reflektovat stanoviska Evropské unie.