EDUKACE

Edukace je platforma věnovaná vzdělávání v oblasti klimatické změny. Je určena především pro všechny, kteří chtějí tuto oblast zahrnout do svých výukových programů nebo mají zájem toto téma rozvíjet a předávat informace dále. Najdete zde jak pracovní materiály ke stažení zdarma, tak práce a projekty od dalších organizací a partnerů sdružených v Klimatické koalici.

Kurz klimatické změny (e-learning)

Připravujeme pro vás online kurz klimatické změny založen na vědeckých faktech, který je koncipován tak, aby oslovil mladé lidi bez předchozích znalostí nebo vědeckého zázemí v tématu změny klimatu. Kurz podněcuje zájem mladé generace a posiluje kritickou reflexi vědy a společnosti atraktivně a interaktivně. Účastníci a účastnice absolvující e-kurz obdrží po splnění všech jeho úkolů certifikát.

V současnosti je k dispozici 9 vzdělávacích videí, zbylé výukové lekce a prezentace jsou ve fázi překladu.

Historie COPs 1. část (lekce 1)
Historie COPs 2. část (lekce 2)
Volání mládeže (lekce 3)
Zoonozy (lekce 4)
6. masové vymírání (lekce 5)
Pařížská dohoda (lekce 9)
Zelená dohoda 1. část (lekce 10)
Zelená dohoda 2. část (lekce 11)
Zelená dohoda 3. část (lekce 12)

Desková hra Terra Futura

Terra Futura je bleskurychlá a přitom strategická hra, ve které k vítězství nad ostatními hráči a hráčkami vedou různé cesty. Vybuduj planetu budoucnosti se soběstačnou ekonomikou. Špinavá hra tě však snadno zastaví!

Máte o hru Terra Futura zájem? Napište nám na info@namysli.com, pokud jste vzdělávací instituce nebo zájmový klub. Hru můžete také zakoupit v herních prodejnách.

Dobrodružná hra

Připravujeme pro vás dobrodružnou hru, která hráčky a hráče provede osmi stanovišti, na kterých jsou představeny globální problémy s důrazem na klimatickou změnu a cíle udržitelného rozvoje SDGs. Hra má čtyři úrovně obtížnosti a její hraní zabere přibližně 45 minut.

Úniková hra Terra Nostra

Terra Nostra je úniková hra, jejíž kulisou je vesmírná loď jako metafora planety - omezeného prostoru s omezenými zdroji a uzavřenými cykly. Terra Nostra aktivizuje a motivuje hráčky a hráče v zájmu o otázky změny klimatu.

Hra byla vytvořena organizací TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. díky finanční podpoře udělené v rámci projektu Hra o klima.

Festival Země na talíři

Festival dokumentárních filmů o životním prostředí, potravinách a klimatu Země na talíři má již 11 let za cíl zvyšovat povědomí o odpovědném zemědělství a dopadech produkce potravin na společnost a planetu Zemi.

Kromě vzdělávání veřejnosti o spotřebě a výrobě potravin v kontextu udržitelného rozvoje festival propojuje zainteresované strany z různých oblastí, ať už se jedná o jednotlivce, neziskové organizace či profesionály formou diskuzí, přednášek či workshopů – od studentů či seniorů přes lokální farmáře, odborníky na akvizici půd v Africe a studentské a občanské ekologické spolky až po pražiče fairtrade kávy. Od desáté sezóny posunujeme obsah festivalu od dokumentů o potravinách k širším tematickým záběrům, které ukazují dopad našich každodenních rozhodnutí na stav životního prostředí. Pozitivní a hravou formou hledáme s našimi diváky v dokumentárních filmech, přednáškách a workshopech odpovědi na otázku, jak chránit naši planetu.

Neplýtváme tím, co jíme

Vyhazování jídla má značné negativní dopady na životní prostředí. Výroba potravin stojí nejen peníze a lidské zdroje, ale zejména využívá omezené přírodní zdroje, které se stávají čím dál vzácnějšími. Když vyhazujeme jídlo, vyhazujeme i všechny tyto zdroje! Další znečištění přichází při nevhodném hospodaření s odpadem. Jen v EU je více než 120 tisíc lidí ohroženo chudobou a nedostatkem jídla. Plýtvání jídlem je tedy i společenský problém.

Společně hledáme řešení, jak zlepšit prevenci plýtvání jídlem a hospodaření s potravinovým odpadem ve střední Evropě tak, aby se naše města stala lepším místem pro život.

Tato brožura a výukové lekce byly vytvořeny organizací Glopolis, o.p.s. v rámci projektu Neplýtváme tím, co jíme.

Publikace

Zde jsou k dispozici publikace naší organizace Na mysli, z. ú. nebo další zajímavé publikace, které vznikly ve spolupráci se spřátelenými organizacemi.

Prague Pride zelená příručka
Prague Pride zelená příručka
Výzvy cílů udržitelného rozvoje
Módní průmysl & SDGs

Spřátelené organizace

Na stránkách našich spřátelených organizací najdete další výukové materiály k problematice změně klimatu.