Komunitou podporované zemědělství

Farmářské trhy a bedýnkový prodej představují stále oblíbenější a vyhledávanější způsob, jak se vyhnout nákupu v supermarketu a zajistit si čerstvé potraviny přímo od zemědělců. Kromě trhů a bedýnek se ve světě těší vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů také tzv. komunitou podporované zemědělství (Community Supported Agriculture – CSA, v České republice někdy označováno zkratkou KPZ), které umožňuje zemědělci získat za svou úrodu spravedlivý výdělek.

Základní princip KPZ je založen na podpoře konkrétního zemědělce spotřebitelem. Jedná se o partnerství mezi farmářem a spotřebitelem, kdy obě strany společně nesou jak rizika (neúroda), tak i přínosy (nadúroda) hospodaření. Spotřebitelé se v rámci partnerského vztahu zavazují platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy, zemědělci se zavazují produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny. Spotřebitelé hospodářům zajišťují spravedlivou cenu za jejich produkty, často placenou s předstihem na celou sezónu, která jim a jejich rodině zajistí důstojné živobytí. Toto provázání vytváří lokální produkci i lokální spotřebu a aktivně přispívá k trvale udržitelné produkci potravin.

Komunitou podporované zemědělství si získává ohlas v nejrůznějších zemích světa od Japonska, Spojených států, Velké Británie a Francie, přes země východní Evropy (např. Bulharsko, Rumunsko či Polsko). Nově ho objevují také spotřebitelé v Česku.

KPZ reaguje na řadu problémů průmyslového zemědělství, jako například na kontaminaci potravin, BSE, ale také na situaci potravinové (ne)soběstačnosti či zánik drobných rodinných hospodářství. Nabízí výjimečnou a mnohdy jedinou možnost jak se vymanit ze závislosti na supermarketech a velkých distribučních řetězcích, bránit se globálnímu trhu, výkyvům cen potravin a podporovat místní produkci a zemědělskou činnost v okolí měst.