Matky Země

Sembradoras de vida

Alvaro a Diego Sarmiento
Perú | 2019 | české | 74

Film zobrazuje portréty pěti žen z Andské vysočiny v jejich každodenním boji o zachování tradičního a organického způsobu obdělávání půdy. Podle andské kosmovize jsou ženy se zemí silně propojeny, ženské tělo i zemská půda jsou totiž schopné dát život a nádale jej také vyživovat. V souvislosti s neustále rostoucí industrializací zemědělství, používáním chemických pesticidů a geneticky modifikovaných semen jsou to ženy, které v souvislosti se zemí prostřednictvím sesterství přebírají roli ochránkyň.